The Trial of the Chicago 7 (2020) ชิคาโก 7

ซับไทย • อัพเดท 1 สัปดาห์ที่แล้ว • เข้าชม 33 • ฉายปี 2020
8.0/10
เรื่องย่อ
เล่าเรื่องจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นปี 1969 ซึ่งเป็นเหตุการณ์การประท้วงของประชาชนต่อต้านการเข้าสู่สงครามเวียดนามของสหรัฐฯ และตั้งข้อกล่าวหารัฐบาลว่า เข้าแทรกแซงงานการเลือกตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเมื่อปี 1968 เรื่องจะไม่เป็นเรื่องถ้าการประท้วงอยู่ในความสงบ แต่เกิดมีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างตำรวจกับประชาชน และมีจับกุมผู้ต้องหาไป 7 คน จนเข้าสู่กระบวนการทางศาล และกลายเป็นคดีที่ถูกกล่าวขวัญยาวนาน